Jäsenyyden ehdot

SOPIMUSHDOT:

Päivitetty 29.03.2020

 

12 KK JÄSENYYS

1. Jäsenyys vahvistetaan, kun liittymismaksu ja ensimmäinen kuukausimaksu on suoritettu sekä sopimus kuukausimaksun veloittamiseksi on tehty.
2. Jäsenyyden voi irtisanoa ensimmäisen 30 päivän aikana ilman irtisanomisaikaa. Maksettua liittymismaksua tai ensimmäisen kuukauden kuukausimaksua ei palauteta.
3. Jos jäsen purkaa jäsenyyden kesken 12 kk sopimuskauden, irtisanomismaksu on 19,90 € per kuukausi koko jäsenyyden ajalta. Irtisanomismaksuun lisätään liittymismaksu sekä liittymisen yhteydessä saadut alennukset. Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Tällöin veloitamme vielä seuraavan kuukauden jäsenmaksun ja jäsenyys on voimassa vielä ko. kuukauden.
4. Jäsenyys edellyttää, että kuukausimaksu suoritetaan vähintään kahtenatoista (12) peräkkäisenä kuukautena, jonka jälkeen jäsenyys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuukausittain tai sen voi irtisanoa yhden kokonaisen kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisesti irtisanoutumislomakkeella.
5. Jäsenen kuukausimaksu veloitetaan joka kuukauden 4. päivä e-laskuna tai suoramaksuna.
6. Mikäli e-laskusopimusta ei ole tehty tai maksua ei ole vahvistettu ja veloitus tililtä ei onnistu, asiakkaalle lähetetään lasku sähköpostiin. Laskutuslisä on kaikissa muissa kuin e-laskussa 2,90 € / lasku. Mikäli kuukausimaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä on FINDHELP.FI oikeutettu siirtämään maksun perimisen toiselle taholle ja maksuun lisätään mahdolliset perintäkulut.

TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA JÄSENYYS

1. Jäsenyys vahvistetaan, kun liittymismaksu ja ensimmäinen kuukausimaksu on suoritettu sekä sopimus kuukausimaksun veloittamiseksi on tehty.
2. Jäsenyyden voi irtisanoa ensimmäisen 30 päivän aikana ilman irtisanomisaikaa. Maksettua liittymismaksua tai ensimmäisen kuukauden kuukausimaksua ei palauteta.
3. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi, kunnes se irtisanotaan.
4. Jäsenen kuukausimaksu veloitetaan joka kuukauden 4. päivä e-laskuna tai suoramaksuna.
5. Mikäli e-laskusopimusta ei ole tehty tai maksua ei ole vahvistettu ja veloitus tililtä ei onnistu, asiakkaalle lähetetään lasku sähköpostiin. Laskutuslisä on kaikissa muissa kuin e-laskussa 2,90 € / lasku. Mikäli kuukausimaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä on FINDHELP.FI oikeutettu siirtämään maksun perimisen toiselle taholle ja maksuun lisätään mahdolliset perintäkulut.

YLEISET JÄSENYYSEHDOT

1. Maksutavat Jäsenyyden liittymismaksu ja ensimmäinen kuukausimaksu tai vuosijäsenyyden maksu suoritetaan aina laskulla. Kuukausijäsenyyksissä maksu tapahtuu kuukausittain e-laskuna tai suoramaksuna ja tämä jäsensopimus toimii ennakkoilmoituksena maksusta. Jos jäsenen e-laskuosoitteeseen tai suoramaksutiliin tulee muutoksia, tulee asiakkaan tehdä uusi e-laskusopimus uudessa verkkopankissa. Paperilaskuihin lisäämme 2,90 € laskutuslisän. Sekä kuukausijäsenyyttä että vuosijäsenyyttä voi maksaa osaksi FINDHELP.FIn hyväksymillä maksutavalla.
2. Yritys etuisuudet Jäsenen solmima jäsensopimus on henkilökohtainen
3. FINDHELP.FI  jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle.
4. Jäsenyydessä ei ole taukomahdollisuutta. Tauko armeijan tai vakavan sairauden vuoksi on mahdollinen siten, että taukoaika hyvitetään jäsenyysaikana sen jälkeen kun ensimmäinen 12 kuukautta jäsenyyttä on maksettu.
5. FINDHELP.FI pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.
6. FINDHELP.FI voi irtisanoa jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen tai  sopimattoman käytöksen vuoksi. Jäsen on velvollinen noudattamaan kaikkia ehtoja.
7. Jäsen on itse velvollinen huolehtimaan, että hänen yhteystietonsa ovat ajan tasalla.
12. Henkilötietojen käsittely Jäsen hyväksyy että jäsensopimuksen tiedot kerätään FINDHELP.FI asiakasrekisteriin. Tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa jäsenelle FINDHELP.FI:n tarjolla olevista palveluista.